• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

20/04/2018
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

28/04/2017
Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Tài Liệu Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 29/03/2017

19/03/2017
Tài Liệu Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 29/03/2017

Thông báo v/v phát hành tăng vốn và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020

16/11/2016
Công ty Cổ phần VBĐQ Bến Thành xin trân trọng thông báo phát hành tăng vốn và thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

25/04/2016
Ngày 25/04/2016, tại phòng họp Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

31/03/2016
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông và tổ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2014

04/06/2015
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2015 về việc phân phối lợi nhuận năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

14/05/2015
Ngày 12/05/2015, tại phòng họp Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

14/05/2015
Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2015. tại Hội trường Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

14/05/2015
Ngày 12/05/2015, tại phòng họp Trung tâm Đào tạo Tổng Công ty Bến Thành, số 212B Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

04/05/2015
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015 một số file liên quan đến Đại hội Đồng cổ đông năm 2015 như sau:

V/v Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015

22/04/2015
Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

27/04/2015
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

05/05/2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

16/04/2014
Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2014